Проект : Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19
Проект : Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19
Проект и главна цел: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19   Номер на АДПБФП: BG16RFOP002-2.073-1030-C01   Бенефициент: Промопак ЕООД ЕИК 131199843   Обща стойност: 10 000.00 лв., от които…………….……...лв. европейско и  10 000.00 лв. национално съфинансиране.   Начало: 26.06.2020 г. Край: 26.09.2020 г.  

виж повече »

ПРОМОПАК ООД бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO003-1.1.07-0272-C0001, проект "Иновации от Промопак” ООД", схема BG161PO003-1.1.07: „Внедряване на иновации в предприят
В качеството си на бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO003-1.1.07-0272-C0001, проект  "Иновации от Промопак” ООД", схема BG161PO003-1.1.07: „Внедряване на иновации в предприятията“, Промопак ООД обявява процедура за определяне на изпълнител с публична покана по реда на ПМС № 118/20.05.2014 с предмет: „Разработване на бизнес и маркетингов анализи и стратегии и концепция за развитие“ Краен срок за получаване на оферти: 16.01.2015 г. (петък)  до 16:30 ч. Приложени документи: 1.           ...

виж повече »